Ettepanek NÕUKOGU OTSUS Iirimaale Euroopa Liidu rahalise abi andmise kohta