Komisjoni otsus, 06.12.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6736 - ADVENT INTERNATIONAL / KMD EQUITY HOLDING) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)