Kirjalik küsimus E-008101/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) komisjonile. Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja – aktivist Maikel Nabil Sanadile määratud kolme aasta pikkune vanglakaristus