Kohtuasi C-336/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 16. juulil 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser versus Manova A/S