Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u vezi s pristupanjem Ujedinjene Kraljevine Konvenciji o trgovini žitaricama iz 1995.