Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Internationale Kornråd til Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af konventionen om kornhandel af 1995