Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) (Текст от значение за ЕИП.)