Kirjalik küsimus E-002013/11 Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Eelarve paindlikkus pärast 2013.aastat