Zadeva T-688/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2018 – Deloitte Consulting/Komisija