Vec T-688/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. februára 2018 – Deloitte Consulting/Komisia