Zaak T-688/13: Beschikking van het Gerecht van 26 februari 2018 — Deloitte Consulting/Commissie