Kirjalik küsimus E-3133/10, mille on esitanud Christel Schaldemose (S&D) komisjonile. Keelereeglid tervisekindlustuses