Kohtuasi T-703/15: 30. novembril 2015 esitatud hagi – Groupe Go Sport vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Design Go (GO SPORT)