Kohtuasi T-11/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – RK versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Personalieeskirjade artikkel 42c — Teenistuse huvides puhkusele saatmine — Võrdne kohtlemine — Vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Ilmselge hindamisviga — Õigus olla ära kuulatud — Hoolitsemiskohustus — Vastutus)