Komisjoni määrus (EL) nr 26/2011, 14. jaanuar 2011 , E-vitamiini lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina EMPs kohaldatav tekst