Kohtuasi C-456/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 10. oktoobril 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja O, teine menetluspool: B