Информация за влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и правителството на Китайската народна република относно прекурсори на наркотични вещества и относно вещества, често използвани при незаконното производство на наркотични или психотропни вещества