Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioonII JAOTIS - Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise kohta5. PEATÜKK - ÜHISETTEVÕTTEDArtikkel 46