Kohtuasi T-169/09: Üldkohtu 25. novembri 2010 . aasta otsus — Vidieffe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ellis International Group (GOTHA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi GOTHA taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk gotcha — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))