Olukord Liibüas Euroopa Parlamendi 15. septembri 2011 . aasta resolutsioon olukorra kohta Liibüas