Kohtuasi T-555/11: 26. oktoobril 2011 esitatud hagi — tesa versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Superquimica (tesa TACK)