Kirjalik küsimus E-2739/10, mille on esitanud Georgios Papanikolaou (PPE) komisjonile. Euroopa finantskoalitsioon laste seksuaalset ärakasutamist kujutavate piltide levitamise vastu Internetis