Kirjalik küsimus E-8634/10 Zigmantas Balčytis (S&D) komisjonile. Tulekahju Lisco Glorial ja parvlaevade ohutust käsitlevad õigusaktid