Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 16. detsember 2010.#Kahla Thüringen Porzellan GmbH versus Euroopa Komisjon.#Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagastamine - Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtted.#Kohtuasi C-537/08 P. Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 16. detsember 2010.