Kirjalik küsimus E-002584/11 Mariya Nedelcheva (PPE) komisjonile. Euroopa Komisjoni Bulgaaria ja ELi mesindussektori olukorra parandamiseks võetud meetmed