Kohtuasi T-291/10: Üldkohtu 8. aprilli 2011 . aasta määrus — Martin versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Juurdepääsu võimaldamisest vaikimisi keelduv otsus — Sõnaselge otsus, mis on vastu võetud pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)