Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5775 – Jarden/Home and Baby Care Business of Total) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst