Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/1330, 5. august 2019, millega nimetatakse ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja