Üldkohtu (neljas koda) määrus, 12.12.2012.#Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca - Burano Soc. coop. rl jt versus Euroopa Komisjon.#Tühistamishagi – Riigiabi – Sotsiaalmaksukoormuse vähendamine Veneetsia ja Chioggia territooriumidel asuvate ettevõtjate kasuks – Komisjoni otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamata hagi.#Kohtuasi T-260/00. Üldkohtu (neljas koda) määrus, 12.12.2012