Komisjoni määrus (EÜ) nr 996/97, 3. juuni 1997, CN-koodi 02062991 alla kuuluva veiste külmutatud vahelihase kõõluselise osa tariifikvoodi avamise ja haldamise kohta