Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2205 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en het van de Kroon afhankelijke gebied Guernsey in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit zendingen pluimvee en pluimveeproducten mogen worden binnengebracht in of doorgevoerd door de Unie (Voor de EER relevante tekst)