Teave Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu jõustumise kohta