Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 2/2021, annettu 25 päivänä tammikuuta 2021, moottoriajoneuvoja ja niiden osia koskevan liitteen 2-C lisäysten 2-C-1 ja 2-C-2 muuttamisesta [2021/110]