Komisjoni määrus (EL) nr 801/2010, 13. september 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ artikli 10 lõiget 3 seoses lipuriigi kriteeriumidega EMPs kohaldatav tekst