Kirjalik küsimus E-1374/10, mille on esitanud David Campbell Bannerman (EFD) komisjonile. Komisjoni teave Euroopa Parlamendile Bilderbergi grupi kohtumise üksikasjade kohta