Kohtuasi F-30/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. detsembri 2013 . aasta määrus — Roda versus komisjon (Avalik teenistus — Toitjakaotuspension — Endise abikaasa surm — Ülalpidamistoetus — Kohtueelne menetlus — Kaebuse esitamise nõue — Tähtaja möödalaskmine — Ilmselge vastuvõetamatus)