Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean 17 päivänä heinäkuuta 2018 annettu päätös N:o 2/JP/2018 [2018/1104]