Komisjoni määrus (EÜ) nr 1800/2004, 15. oktoober 2004 , mis käsitleb loa andmist kümneks aastaks söödalisandile Cycostat 66G , mis kuulub koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma (EMPs kohaldatav tekst)