Kirjalik küsimus E-0246/10, mille on esitanud Małgorzata Handzlik (PPE) komisjonile. Innovaatiliste kohalike toodete akrediteerimise süsteem Hiinas