Kirjalik küsimus E-002436/11 Cristiana Muscardini (PPE) komisjonile. Hiina ja Iraan – opositsioonijõudude vastu suunatud vägivald ja süüdimõistmised