Kirjalik küsimus E-010262/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komisjonile. Seakasvatusettevõtte tekitatud võimalik reostus