Kirjalik küsimus E-000364/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) komisjonile. Säilitamise kavade esitamisest ja NATURA 2000 võrgustiku tihendamise ettepanekust kinni pidamata jätmine Galicia piirkondliku omavalitsuse poolt