Kohtuasi F-120/10: 15. novembril 2010 esitatud hagi — AR versus komisjon