Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1758 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1251/2008 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka sändningar av vattenbruksdjur får föras in till Europeiska unionen (Text av betydelse för EES)