Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1758 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk akvakulturnih živali v Evropsko unijo (Besedilo velja za EGP)