Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1758 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor care sunt autorizate pentru introducerea în Uniunea Europeană de transporturi de animale de acvacultură (Text cu relevanță pentru SEE)