Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1758, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteen III muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai osastojen luetteloon, joista vesiviljelyeläinten lähetysten tuonti Euroopan unioniin on sallittu (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)