Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1758 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 όσον αφορά τη συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Εξαρτήσεων του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών ζώων υδατοκαλλιέργειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)