Kirjalik küsimus E-0061/10, mille on esitanud Martin Ehrenhauser (NI) komisjonile. Eksperdirühmade kulud