Zadeva T-186/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Schönberger proti Parlamentu (Ničnostna tožba — Pravica do peticije — Peticija, naslovljena na Evropski parlament — Peticija, razglašena za dopustno — Sklep o koncu postopka peticij — Neizpodbojni akt — Nedopustnost)